Aktuálne pracovné miestaPracovná náplň | Ubytovanie | Odmeňovanie – platové podmienky | Stravovanie | Doprava a náklady


pracaPracovnou náplňou je zber ovocia, vytrhávanie buriny, strihanie kvetov, poplazov, stavanie tunelov, rušenie polí atď.Práca je vhodná hlavne pre študentov od júna do septembra, kedy je práce najviac, ale aj pre tých, ktorí hľadajú prácu na dlhšie obdobie. Niektoré farmy ponúkajú prácu od mája do novembra. Stačí vašu plánovanú dĺžku pracovného pobytu zaznačiť v Online formulári a my vás o vhodnej práci budeme obratom informovať. Jedná sa o fyzickú prácu, ktorá nie je vhodná pre každého. Preto je vhodné zvážiť si svoje schopnosti a predpoklady pre ponúkanú prácu.

Pre našich klientov ponúkame zároveň ďalšie výhody:

 • získanie pracovných skúseností na farme
 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku
 • spoznávanie novej krajiny, jej kultúry a histórie
 • naučiť sa samostatnosti a zodpovednosti
 • možnosť zaujímavého zárobku
 • spoznávanie nových ľudí, priateľov, skúsenosť práce v tíme
 • cestovanie, turistika v jednej z najkrajších krajín sveta /more, hory, útesy, jazerá, historické mestá Edinburgh, Glasgow atď/
 • možnosť vycestovania v skupinách – ODPORÚČAME

Stačí ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • vek 18 až 35 rokov
 • bezúhonnosť (čestné prehlásenie o bezúhonnosti)
 • základné znalosti angličtiny /aspoň jeden v skupine/
 • dobrý zdravotný stav
 • pracovitosť, flexibilnosť
 • protitetanové očkovanie