Jedná sa o zber ovocia do debničiek, v ktorých sú rozložené plastové tégliky tzv. „panetky“, ktoré je potrebné naplniť ovocím do požadovanej hmotnosti. Takto naplnenú debničku odovzdáte supervízorom, ktorí vám ovocie skontrolujú. Platený budete väčšinou na úkol, tzn. na počet nazbieraných debničiek. Pracuje sa väčšinou 5 až 6 dní v týždni, avšak nie je vylúčený ani každodenný zber.
Denný pracovný čas sa pohybuje od 6 -12 hodín, tiež to závisí od množstva ovocia na zbieranom poli. Začína sa medzi 6 a 8 hodinou ráno, záleží od farmy. Práca je vykonávaná v tuneloch pod fóliou, takže nie ste viazaný počasím.
Vo väčšine NAMI ponúkaných farmách sa jedná o zber jahôd na stoloch. Výhodou takéhoto zberu je minimálna námaha pre vašu chrbticu, nevýhodou je nižšie platové ohodnotenie. Pri zbere jahôd na zemi /takých fariem nie je veľa/  je platové ohodnotenie  vyššie, nakoľko je práca fyzicky náročnejšia.